2257

Το Erotika.gr δεν είναι ο παραγωγός (πρωτεύον ή δευτερέυον) κάποιου ή όλων των περιεχομένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα (Erotika.gr). Με σεβασμό στα πρακτικά όπως ορίζοντα από το 18 USC 2257 για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον εκάστοτε παραγωγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του.

Το Erotika.gr είναι μια ιστοσελίδα κοινοποίησης βίντεο που επιτρέπει τα εξής, ανέβασμα, κοινοποίηση, και προβολή διαφόρων τύπων περιεχομένου ενηλίκων και παρόλο που το Erotika.gr κάνει το καλύτερο δυνατό για την εφαρμογή των κανόνων, μπορεί να μην είναι 100% ακριβές.

Το Erotika.gr συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες για την διασφάλιση της συμμόρφωσης:

- Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους για να ανεβάσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο.

- Όταν ανεβάζει, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τα εξής, ότι είναι ο/η ίδιος/α 18 χρονών, ότι τηρεί αρχεία των μοντέλων που εμφανίζονται στο περιεχόμενο και ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι 18 χρονών και πάνω.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία για την εύρεση της προέλευσης του περιεχομένου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του Erotika.gr στο support@erotika.gr.

To Erotika.gr επιτρέπει την επισήμανση του περιεχομένου του ως μη κατάλληλο. Αν οποιοδήποτε περιεχόμενο επισημανθεί ως, παράνομο, παράτυπο, προσβλητικό, παρενοχλητικό, επιβλαβές ή οτιδήποτε μη επιτρεπτό, το Erotika.gr θα το αφαιρέσει από την ιστοσελίδα του χωρίς καθυστέρηση.

Οι χρήστες του Erotika που βρίσκουν τέτοιο περιεχόμενο παρακαλούνται να το επισημαίνουν ως μην αποδεκτό πατώντας το σύνδεσμο της αντίστοιχης σήμανσης (Flag this video) που μπορείτε να βρείτε κάτω από κάθε βίντεο.