Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών
 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν ρητώς με παραπομπή (συλλογικά αυτοί οι "Όροι Παροχής Υπηρεσιών"), διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του erotika.gr ("εμείς", " (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ιστότοπους, είτε ως μοντέλο είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης ("χρήστης"). Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για ιστότοπους, ιστοσελίδες, διαδραστικές λειτουργίες, εφαρμογές, widgets, blogs, κοινωνικά δίκτυα, καρτέλες κοινωνικών δικτύων ή άλλες προσφορές μέσω διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου που δημοσιεύουν έναν σύνδεσμο στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, , κινητή συσκευή ή άλλη τεχνολογία, τρόπο ή μέσο.

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παρών ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ για αποδοχή ή αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών όταν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε εσάς, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκονται στη διεύθυνσηhttp://www.erotika.gr/static/privacy-policy/, που ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή. Αν δεν θέλετε να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους.

Εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους, εάν κάνετε κλικ για αποδοχή ή μη, συμφωνείτε με όλους τους διάφορους όρους στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν καταλαβαίνετε όλους αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν πληρεξούσιο πριν συμφωνήσετε με οποιονδήποτε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε να εισάγετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ηλεκτρονικά και να αποθηκεύσετε αρχεία που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή.

Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, θα υπόκειστε σε οποιονδήποτε δημοσιευμένους κανόνες, οδηγίες κοινότητας ή πολιτικές. Αυτοί οι κανόνες, οδηγίες και πολιτικές ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε και άλλους ιστότοπους που διέπονται από διαφορετικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 

Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες και μοντέλα

Οι ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν πίνακες μηνυμάτων, αίθουσες συνομιλίας, προσωπικές ιστοσελίδες ή προφίλ, λίστες αναπαραγωγής, φόρουμ, πίνακες ανακοινώσεων και άλλα διαλογικά χαρακτηριστικά (συλλογικά "διαδραστικές υπηρεσίες") που επιτρέπουν στους χρήστες να ανεβάζουν, να δημοσιεύουν, να δημιουργούν, , να στέλνουν, να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να προβάλλουν ή να μεταδίδουν περιεχόμενο, δεδομένα, πληροφορίες, ήχου και βίντεο (είτε ζωντανά είτε προ-καταγραμμένα) σε άλλους χρήστες ή άλλα πρόσωπα (συλλογικά), φωτογραφίες / εικόνες, περιεχόμενο κειμένου και άλλα υλικά συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, των μηνυμάτων, των σχολίων, των μελών και των υλικών αγαθών που παρέχονται, πωλούνται, προσφέρονται, αποστέλλονται ή προσφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο από εσάς στους ιστότοπους κατά διαστήματα ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (συλλογικά "Περιεχόμενο") μέσω των ιστοτόπων.Ως Κάτοχος Λογαριασμού Δικτυακών Τόπων μπορείτε να υποβάλετε Περιεχόμενο στους Δικτυακούς Τόπους και άλλους Δικτυακούς Τόπους που συνδέονται με τους Ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο και των σχολίων χρηστών. Κατανοείτε ότι οι Ιστοσελίδες δεν εγγυώνται την εμπιστευτικότητα σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε.
Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το δικό σας Περιεχόμενο και τις συνέπειες της ανάρτησης, της μεταφόρτωσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης ή άλλως της διάθεσης του περιεχομένου σας στους ιστότοπους. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε ή συμβάλλετε και εσείς και εσείς δεν έχουμε πλήρη ευθύνη για το εν λόγω Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητάς του, της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της καταλληλότητάς του. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι τρίτων για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη των ιστότοπων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο που υποβάλλετε ή συνεισφέρετε και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με περιεχόμενο που υποβάλλεται ή συνεισφέρεται από χρήστες. Παρόλο που μερικές φορές εξετάζουμε το Περιεχόμενο που υποβλήθηκε ή συνεισφέρεται από τους χρήστες, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε ή δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με Περιεχόμενο που υποβλήθηκε ή συνεισφέρθηκε από χρήστες.
Επιβεβαιώνετε, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις και δικαιώματα για τη δημοσίευση περιεχομένου που υποβάλλετε. και επιτρέπετε στους Δικτυακούς Τόπους όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το Περιεχόμενο για δημοσίευση στους ιστότοπους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
Συμφωνείτε επίσης ότι το Περιεχόμενο που υποβάλετε στους Δικτυακούς Τόπους δεν θα περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή υλικό το οποίο υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων τρίτων, εκτός εάν έχετε την άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του υλικού ή εάν άλλως νομίμως δικαιούστε να δημοσιεύσετε υλικού και να παραχωρήσει στους Δικτυακούς Τόπους όλα τα δικαιώματα αδείας που χορηγούνται στο παρόν.
Για λόγους σαφήνειας, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στο Περιεχόμενο σας. Ωστόσο, με την υποβολή Περιεχομένου στους Δικτυακούς Τόπους, χορηγείτε στους Ιστότοπους μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, απεριόριστη, απεριόριστη και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής, προετοιμασίας παράγωγων έργων, εμφάνισης, επικοινωνίας , και να εκτελεί το Περιεχόμενο σε σχέση με τις δραστηριότητες των Διαδικτυακών Τόπων (και των διαδόχων τους και των συνεργατών τους), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της προώθησης και αναδιανομής μέρους ή όλων των Δικτυακών Τόπων (και των παράγωγων έργων αυτών) σε οποιαδήποτε μορφή μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων. Επίσης, παραλείπετε στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις εναντίον μας σχετικά με τα ηθικά δικαιώματα στο Περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς για οποιαδήποτε εκμετάλλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύετε. Επίσης, παρέχετε σε κάθε χρήστη των ιστότοπων μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για πρόσβαση στο περιεχόμενό σας μέσω των ιστότοπων και για τη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, εμφάνιση, επικοινωνία και εκτέλεση αυτού του περιεχομένου όπως επιτρέπεται μέσω της λειτουργικότητας των ιστοτόπων και κάτω τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι παραπάνω άδειες που έχετε χορηγήσει σε περιεχόμενο βίντεο που υποβάλλετε στους ιστότοπους τερματίζονται εντός εύλογου εμπορικού χρόνου μετά την κατάργηση ή τη διαγραφή των βίντεό σας από τους ιστότοπους. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι οι ιστότοποι ενδέχεται να διατηρούν, αλλά να μην προβάλλουν, να διανέμουν ή να εκτελούν, να διανέμουν αντίγραφα των βίντεο που έχουν αφαιρεθεί ή διαγραφεί. Οι παραπάνω άδειες που χορηγούνται από εσάς στα σχόλια χρηστών που υποβάλλετε είναι διαρκείς και αμετάκλητες.
Οι Ιστοσελίδες δεν υποστηρίζουν κανένα Περιεχόμενο που υποβάλλεται σε αυτόν από οποιονδήποτε χρήστη ή άλλο δικαιοπάροχο ή οποιαδήποτε γνώμη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτά και οι Ιστοσελίδες ρητά απορρίπτουν οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο. Οι ιστότοποι δεν επιτρέπουν δραστηριότητες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους ιστότοπους και οι ιστότοποι θα καταργήσουν όλο το περιεχόμενο εάν ειδοποιηθούν σωστά ότι το εν λόγω περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου. Οι ιστότοποι διατηρούν το δικαίωμα να καταργήσουν το Περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Όλο το Περιεχόμενο που υποβάλλετε πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Εάν οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στους ιστότοπους μας περιέχει ιδέες, προτάσεις, έγγραφα ή / και προτάσεις, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με αυτό το Περιεχόμενο και θα έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, να εκμεταλλευτείτε ή να αποκαλύψετε (ή να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε ή να αποκαλύψετε) αυτό το Περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς καμία υποχρέωση σε εσάς (δηλαδή, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από εμάς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες).
Κατά τη διαδικασία δημοσίευσης περιεχομένου στους ιστότοπους, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης και άλλα έγγραφα. Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να δώσετε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες των ιστοτόπων.

Θα διατηρούμε αρχείο των πληροφοριών που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συνδέονται στα αρχεία μας με άλλες πληροφορίες που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου. Δεν θα παρέχουμε το όνομα σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες στους διαφημιζόμενους ή στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες χωρίς την άδειά σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή και χρήση των ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος που χρησιμοποιείται για την εγγραφή και τη χρήση των ιστότοπων ή άλλων προσωπικών στοιχείων, ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλα μέλη των ιστότοπων και ενδέχεται να γίνουν δημόσιες. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες και την τεκμηρίωση που παρέχετε σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις.